Els nostres objectius són:

  •  La defensa dels Drets Humans i les llibertats individuals.
  •  La sensibilització per la promoció d’un clima d’opinió favorable a la idea de pau i desenvolupament sostenible.
  • La promoció de la solidaritat nord-sudmitjançant el desenvolupament de projectes de cooperació als països menys desenvolupats.
  • El foment de la cultura com a eina insubstituïble pel ple desenvolupament de l’individu que el capaciti per l’exercici conscient de la democràcia.
  • La denúncia de tot tipus de dictadura, com agressió a la persona i a la societat en el seu dret a la llibertat, reivindicant medis pacífics per aconseguir els canvis socials.

Per assolir aquests objectius ens dividim en l’Àrea Acadèmica i l’Àrea de Cooperació Internacional.