Els nostres objectius són:

  •  La defensa dels Drets Humans i les llibertats individuals.
  •  La sensibilització per la promoció d’un clima d’opinió favorable a la idea de pau i desenvolupament sostenible.
  • La promoció de la solidaritat nord-sudmitjançant el desenvolupament de projectes de cooperació als països menys desenvolupats.
  • El foment de la cultura com a eina insubstituïble pel ple desenvolupament de l’individu que el capaciti per l’exercici conscient de la democràcia.
  • La denúncia de tot tipus de dictadura, com agressió a la persona i a la societat en el seu dret a la llibertat, reivindicant medis pacífics per aconseguir els canvis socials.

Per assolir aquests objectius ens dividim en l’Àrea Acadèmica i l’Àrea de Cooperació Internacional.

Àrea Acadèmica

La FIOP realitza cada any una intensa activitat acadèmica que compta amb la presència de centenars de persones de diferents àmbits.

Dins d’aquesta àrea, organitzem cursos dirigits a estudiants universitaris que compten amb el reconeixement de crèdits de lliure elecció per part de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els cursos, de temàtiques diverses, s’emmarquen en els següents departaments:

  • Crisi i conflictes, dirigit per Joan Jacob, professor titular d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. Dins d’aquest departament s’organitzen la Trobada de la Murtra, el curs sobre Rússia, el seminari sobre Amèrica Llatina i el Curs sobre Nacions Unides.
  • Drets Humans i política Internacional, que dirigeix Marta Tafalla, professora de filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Destaquen els cursos sobre la protecció jurídica i econòmica de la gent gran, el dret dels infants i adolescents, reptes actuals als Drets Humans, el curs sobre estrangeria i les Jornades de Mediació.
  • Medi Ambient i Salut, dirigit per Josep Xurigué, politòleg. Destaca el curs sobre medi ambient, el dret dels animals i sobre olfacte, anòsmia i salut.

Des de l’Àrea Acadèmica i seguint amb els nostres objectius, desenvolupem una important tasca de sensibilització oferint conferències als alumnes de diferents instituts d’ensenyament secundari de la província de Barcelona; en aquesta línia duem a terme els programes de sensibilització Acció per Badalona, Acció per Terrassa i Construïm un món solidari.

Àrea de Cooperació Internacional i Ajuda Humanitària

Aquesta àrea impulsa projectes de cooperació al desenvolupament i respon ràpidament a situacions d’emergència humanitària arreu del món.

La Fundació dóna prioritat a aquells països amb nivells baixos de desenvolupament humà, forts desequilibris i pobresa o en situació de conflicte violent.

Al llarg de més de vint anys, la Fundació ha desenvolupat projectes de cooperació pel desenvolupament a nombrosos països d’arreu del món, entre els que destaquen Palestina, Afganistan, Iran, Geòrgia, Kosovo, Namíbia, Guinea Equatorial, Cuba, Perú o Paraguai.

Aquestes accions estan especialment relacionades amb l’equitat de gènere, la protecció dels infants, l’educació, la salut i els drets humans.

La Fundació també ha portat ajuda humanitària a Lituània (1991), la Federació Russa (1991-93), Geòrgia (1993), Iugoslàvia (1992-93), Bòsnia Hercegovina (1994 i 2003), Kosovo (1999-2002), Gaza (1994), Jericó (1998), Afganistan (2002-2006), el Sàhara Occidental (1993), Algèria (1994), Zimbabwe (1991), Somàlia (1994), Zaire (1994), Kènia (1994 i 1996), Guinea Equatorial (2003), Cuba (1997-2000), Hondures (1998-1999), Guatemala (1998-1999), Veneçuela (2000) i Perú (2004).