Profunditzant la democràcia: entre la deliberació i l’emancipació.

Josep Joan Moreso, catedràtic de Filosofia del Dret i ex rector de la Universitat Pompeu Fabra, va ser el ponent convidat al debat del Grup de Confiança de la Fundació Internacional Olof Palme. L’acte es va celebrar el passat 16 de desembre en format híbrid, presencial i per videoconferència a la seu de la Fundació a l’Avinguda de les Drassanes 3 de Barcelona.

El Professor Moreso va fer una presentació sobre Profunditzant la democràcia: entre la deliberació i l’emancipació.

El ponent va exposar que totes les constitucions democràtiques tenen tres principis essencials: una declaració de drets, l’autogovern democràtic i l’imperi de la llei (rule of law). Aquests tres principis combinen entre si i la suma dels tres és més valuosa que les parts separades. Quan adquireixen sentit ple és quan s’analitzen conjuntament i justifiquen d’aquesta manera la democràcia constitucional que passa a adquirir unitat orgànica.

Moreso va fer referència a la teoria de la justícia segons John Rawls, que explica que només hi ha dos principis que justifiquen la desigualtat. El primer és el principi de les llibertats i el segon el de la justícia distintiva. John Rawls defensa que les desigualtats estan justificades quan beneficien als més desfavorits o quan es donen en un context en què els càrrecs i posicions de les societats s’atribueixen d’acord amb una igualtat d’oportunitats. El filòsof, afegeix que la creació de la democràcia constitucional consta de quatre etapes: la primera es basa en escollir uns principis, la segona se centra en dissenyar una constitució, la tercera és el marc legislatiu i la quarta el sistema judicial.

Aquesta teoria, semblava tenir molta força, però actualment moltes persones impugnen aquest esquema o una part d’aquest esquema. L’amenaça més important del model de democràcia constitucional és el populisme. El populisme centralment qüestiona «the rule of law» perquè defensa que com que els objectius que comparteixen són poderosos es pot actuar políticament sense limitacions.

Una de les causes de l’actual qüestionament de la teoria de la democràcia constitucional l’explica Michael Sandel en el seu llibre «La Tirania del Mèrit». Les persones que tenen èxit en la societat tendeixen a creure que el tenen pels seus propis mèrits i això genera un descontentament molt gran en la gent que no ha tingut èxit. Cal prestar molta atenció a totes aquestes persones que estan votant opcions polítiques que no respecten «the rule of law».

El catedràtic Moreso va acabar la seva intervenció amb una cita de Ciceró que diu que som esclaus de les lleis per poder ser lliures. Moreso va assenyalar que només si respectem també el principi de «rule of law» podrem crear una societat estructurada i justa. Si alguna cosa ens ensenya el segle XX és que no hi ha dreceres, ja que totes les dreceres ens condueixen a la tirania. El professor va concloure que l’única defensa contra la tirania és el respecte de la llei i que hem de ser capaços de construir una societat més justa, on els ciutadans no se sentin atrets per les opcions polítiques populistes.

Al final de l’exposició es va obrir un ampli debat sobre el tema.