Elements per un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes: Conclusions del cicle de trobades de S’Agaró

Avui s’ha presentat a Madrid el document resum de les conclusions d’un cicle de debats sobre la reforma del finançament autonòmic. Fedea i la Fundació Internacional Olof Palme (FIOP) han estat les entitats impulsores d’aquest treball, que ha comptat en la seva presentació amb la col·laboració de la Cámara de Comercio de España.

El cicle de trobades de S’Agaró pren el seu nom de la localitat gironina en la que aquest cicle es va iniciar fa gairebé un any. Les conclusions de la primera reunió es varen presentar i debatre al Cercle d’Economia de Barcelona, a Fedea, a  l’Observatorio Económico de Andalucía, a l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y a l’Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA).

En el document presentat avui s’avancen algunes idees sobre les grans línies que han de guiar la reforma del sistema de finançament autonòmic i s’inclouen referències al material relacionat amb el cicle, incloent una sèrie de documents de treball i els vídeos dels debats.

En les diferents jornades celebrades han participat activament un centenar d’especialistes: experts en hisenda autonòmica, altres economistes i acadèmics, representants de diferents administracions i partits polítics, empresaris i altres professionals. Donada l’amplitud de la mostra, els punts d’acord general que es recullen en el document de conclusions que avui es publica podrien constituir el nucli d’un primer consens sobre el tema dins de la comunitat d’especialistes entesa en sentit ampli.

Les conclusions del cicle de S’Agaró no pretenen oferir un disseny complet i detallat del nou sistema de finançament autonòmic, però sí fixen orientacions clares sobre les qüestions fonamentals que han d’abordar-se en la reforma. Les idees més importants es resumeixen en el decàleg que s’adjunta.
Finalment, en el document de conclusions s’identifiquen també algunes qüestions que, en opinió dels autors, només es poden resoldre mitjançant una negociació política.

Decàleg de S’Agaró per la reforma del sistema de finançament autonòmic

  1. Transparència. Necessitem un sistema de finançament senzill i transparent, que es pugui explicar al ciutadà mig.
  2. Criteris clars de repartiment. Els criteris de distribució de recursos i d’anivellació entre comunitat han d’estar molt clars i aplicar-se sense excepcions ni correccions per assegurar un repartiment del finançament per habitant (ajustat per costos relatius) molt més igualitari que l’actual i la desaparició dels sorprenents canvis en l’ordenació de les comunitats autònomes en termes d’aquesta variable que ara genera el sistema.
  3. Responsabilitat fiscal. S’ha de donar a les comunitats autònomes una major autonomia per controlar els seus ingressos però també exigir-los una major responsabilitat sobre les seves despeses. Si necessiten més recursos han de poder obtenir-los, però pagant el cost polític de demanar-los als seus ciutadans.
  4. Equilibri vertical. És necessari introduir en el sistema algun mecanisme que ajudi a mantenir un cert equilibri en el repartiment de recursos entre el Govern Central i les autonomies.
  5. Millorar el mesurament de les necessitats. S’ha de seguir treballant per intentar mesurar millor l’impacte de diversos factors sobre els costos relatius de provisió dels serveis que presten les autonomies, el que permetrà ajustar millor el repartiment de recursos a les necessitats de les diferents comunitats.
  6. Gradualitat. Els ajustos que poden ser necessaris en el repartiment de recursos entre autonomies hauran d’abordar-se d’una forma gradual, establint una transició suau que respecti la restricció política d’acceptabilitat general però sense congelar indefinidament el statu quo.
  7. Particularitats. Els tractaments particulars poden ser admissibles si no impliquen privilegis econòmics. En el cas del País Basc i Navarra, no es qüestiona el sistema foral, però és necessari revisar el càlcul del contingent i l’aportació que paguen aquests territoris per adequar-los a les directrius que estableixen la normativa vigent i per anar apropant gradualment els resultats dels sistemes foral i comú.
  8. Gestió tributària compartida. En matèria de gestió tributària, convindria avançar cap a una administració integrada i compartida entre el Govern Central i les comunitats autònomes.
  9. Fons d’Estabilització. Seria convenient establir algun tipus de fons d’estabilització pressupostari que ajudi a les comunitats autònomes a allisar la despesa al llarg del cicle, estalviant en anys de prosperitat per facilitar el bon funcionament dels serveis essencials en períodes de crisi.
  10. Desaparició del FLA. S’hauria d’anar desmuntant gradualment el Fons de Liquiditat Autonòmica.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *