El Director General de Renfe Mercancías ponent als esmorzars del grup de confiança

El dia 28 d‘abril de 2017 Abelardo Carrillo va exposar en  la conferència celebrada a l’Hotel Sagrada Família de Barcelona,  que, tot i que el ferrocarril és cada cop més important i rellevant dins de la xarxa de transport espanyola, les mercaderies són actualment una assignatura pendent per a Renfe. Mentre Renfe Viatgers creix i és rentable, Renfe Mercaderies és deficitària i  no és viable com a societat mercantil. L’objectiu del nou director és revertir la situació.

El ponent va destacar que la xarxa de mercaderies és important per la possibilitat de creixement que té. A Espanya el ferrocarril transporta un 5% del tràfic de mercaderies, molt lluny del 18% de mitjana de la Unió Europea. Històricament el transport de camió ha estat sempre majoritari i cal aconseguir un equilibri entre transport ferroviari i el de carretera. Això comportarà alleugerir la saturació viaria, una millora mediambiental i augmentar la rendibilitat portuària de sortida de mercaderies.

Abelardo Carrillo va explicar el nou pla de sanejament que estaven duent a terme amb l’objectiu de estabilitzar la situació i remuntar Renfe Mercaderies. Això s’aconseguirà mitjançant un increment de l’activitat comercial i un canvi en el model de producció, enfocant-se en un augment de la productivitat, que abans no es tenia en compte. Renfe Mercaderies reduirà la seva plantilla en 300 persones i donarà de baixa 50 locomotores i 1500 vagons que no s’utilitzen, a més d’implementar avançats sistemes de gestió. Les previsions són que al 2018 els ingressos equilibrin les despeses i que al 2019 s’aconsegueixi una rendibilitat raonable entre el 4% i el 5% sobre els actius.

El ponent va finalitzar explicant que la xarxa europea té com a element distintiu més vagons en els tren que l’ espanyola, la qual cosa dona una rendibilitat més alta. A Espanya cal canviar la legislació vigent per tal que això sigui possible. També cal millorar la capacitat logística i reequilibrar la quota d’un 30% en mans dels sector privat.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *