El director del Banco de España a Barcelona, als esmorzars del Grup de Confiança

Luis Expósito, Director de la oficina del Banco de España (BdE) a Barcelona, va ser el ponent convidat a l’esmorzar-col·loqui del Grup de Confiança de la FIOP celebrat a l’Hotel Sagrada Família de Barcelona el dia 23 de gener de 2019.

El senyor Expósito va centrar la seva exposició en aprofundir en les característiques que defineixen el BdE com a supervisor del sistema bancari espanyol, així com les seves funcions, la seva organització interna i la seva història.

El ponent va reivindicar la independència de l’ens bancari respecte el poder polític, garantida per la Llei d’Autonomia del BdE. També va referir-se al càrrec del governador, basat en un mandat no prorrogable de sis anys. El governador és la màxima autoritat de l’entitat, i entre les seves funcions destaquen les seves compareixences davant les Corts Generals per informar a les cambres.

El senyor Expósito va destacar la responsabilitat del BdE en política monetària, seguiment operatiu dels bancs espanyols, compliment de les normes de les reserves que els hi corresponen, control de la política monetària, pagaments, bitllets, reserves oficials i canvi de divisa, amb l’objectiu d’oferir un diner fiable i d’evitar un eventual desproveïment d’efectiu.

Aquestes competències es duen a terme d’acord amb les prerrogatives del Banc Central Europeu, ens supranacional que supervisa l’estabilitat financera del bancs establerts en els estats membres de la Unió Europea. El BdE hi participa a través del Mecanisme Únic de Supervisió.

També va fer referència al benefici anual de l’entitat, que supera els 1.500 milions d’euros, obtinguts principalment mitjançant els ingressos per interessos dels seus principals actius i els guanys procedents d’operacions financeres. Aquests beneficis s’ingressen íntegrament al Tresor Públic.

Per últim, es va referir a la darrera substitució de la moneda de curs legal, la pesseta, per l’euro, destacant que a dia d’avui encara es bescanvien a la sucursal de Barcelona un milió de les antigues pessetes cada dia.

Al final de la intervenció es va obrir un interessant debat entre els assistents.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *